Maaseudun ammatit antavat lähtökohdat menestymiseen

Maatilatyöt tulevat tutuiksi maalle töihin mentäessä. Harjoittelu ja vapaaehtoistyöt ovat mainioita tapoja saada niihin tuntumaa.

Kokeile alaa, ennen kuin päätät!

fw6Haluaisitko vaihtaa alaa, mutta epäröit? Mikäli haluat vaihtaa alaa, saatat saada osaksesi myös negatiivisia kommentteja. Alanvaihdossa ei kuitenkaan tarvitse olla mitään negatiivista, mikäli siihen uuteen alaan on tutustunut huolella ja tietää sopivansa sille. Miten sitten tietää, että ala sopii? Kaikkein parasta on, jos saa tuntumaa sille alalle jo ennen kuin tekee lopullisen päätöksensä. Tämä sama pätee myös uravalintojensa kanssa tuskaileviin koululaisiin. Mikäli mielessä ovat maaseudun ammatit, kannatta huolella tutkia eri vaihtoehtoja siihen, miten itse parhaiten saisi jalkansa oven rakoon. Mistä löytää ne mahdollisuudet?

Miten maalle pääsee töihin?

Mikäli haluaa maalle töihin, saattaa olla hyvä mahdollisuus päästä testaamaan maaseudun töitä kesäaikana. Useammat työt maalla ovat kausiluonteisia ja kesäaikaan painottuu usein kaikenlaiset remontit ja kiireapulaisen hommat. Sitä voi rohkeasti soittaa ja kysyä paikallisilta maanviljelijöiltä, että tarvitsevatko he työvoimaa tai tuntevatko he jonkun muun, joka tarvitsee. Onnekkaille saattaa myös olla tarjolla pelto-tai metsähommia. Maalla tarvitaan usein myös eläintenhoitajia. Kannattaa pitää silmät auki, sillä marjanpoimijoita haetaan useasti jo ennen varsinaisen sesongin alkamista. Hyvällä työmotivaatiolla ja päättäväisyydellä pääsee tässäkin asiassa jo pitkälle.

Oletkos koskaan kuullut WWOOFaamisesta? Sillä tarkoitetaan tilalle töihin menemistä, vaikka ennestään ei olisikaan mitään kokemusta maaseudun töistä. Sinne päästäkseen pitää olla täysi-ikäinen, sillä alaikäraja on 18 vuotta. Olisihan se mukavaa oppia rakentamaan kestävä ja kunnollinen aita tai oppia lypsämään vuohia ja lehmiä. Maatilatyöt ovat moninaisia ja tämä on mainio tapa päästä tutustumaan niihin lähemmin. WWOOFaus sopii kaikille ja työtä tehdessä kokemus karttuu. Tästä on hyötyä työnhakutilanteessa, sillä usein aiempaa kokemusta arvostetaan.

Vapaaehtoiseksi vai harjoitteluun?

Halutessaan maalle töihin, voi myös aina hakeutua vapaaehtoiseksi tai vaikkapa harjoittelijaksi. Tällä tavalla saa hyvän tuntuman maatilan töistä. Mikäli ei halua istua koulunpenkillä, voi oppisopimuksella kouluttautuminen olla hyvä vaihtoehto. Vapaaehtoistyö on myös tärkeää ja maaseudulla muun muassa 4H-yhdistykset sekä Martat tarjoavat mahdollisuuden siihen. Esimerkiksi Martat järjestävät erilaisia retkiä sekä Martta-iltoja. He järjestävät myös erilaisia leivonta-ja puutarhakursseja. Vapaaehtoistyötä tekemällä laajennat myös omaa tuttavapiiriäsi. Se on hyvä tapa verkostoitua ja löytää myös mahdollinen tuleva työnantaja. Aktiivinen ja avoin ihminen löytää usein mahdollisuudet myös paikoista, joissa niitä ei tiedä edes olevan.

fw7

Maatalousalan opiskelijat saavat usein etulyöntiaseman maaseudun ammatteihin tutustuttaessa. He voivat opiskeluunsa kuuluvien työharjoittelujaksojen aikana hakea
maaseudulla olevia harjoittelupaikkoja. Niitä järjestetään joko oppilaitoksen puolesta tai sitten voi itse olla se aktiivinen osapuoli ja hakea harjoittelupaikkansa itse. Oppilaitoksilta voi usein halutessaan saada vinkkejä aikaisempien vuosien harjoittelupaikoista. Useissa paikoissa harjoittelijoille tarjotaan myös majoittumismahdollisuutta harjoittelun ajaksi, koska maaseudulla välimatkat ovat usein pitkiä. Maatalossa työt alkavat myös aikaisin varsinkin, jos on eläintenhoitaja ja harjoittelujaksoon kuuluu lypsykarjan hoitamista. Harjoittelussa käytännönläheiset työt antavat hyvän tuntuman maatilan töihin ja ajanmukaiset menetelmät sekä tekniikat tulevat tutuiksi. Opiskelun ja siihen kuuluvien harjoittelujaksojen jälkeen onkin sitten hyvä suunnata jo sille omalle urapolulle.

Maaseudun monet mahdollisuudet

fw8WWOOFaus on hyvä tapa päästä tutuksi maatilantöihin. Se tarkoittaa luomutilalla tehtävää vapaaehtoistyötä. Sitä voi tehdä joko Suomessa tai ulkomailla. Tämä vapaaehtoistyö antaa mahdollisuuden päästä osalliseksi maatilan arkeen ja saada siitä vastineeksi majoitusmahdollisuuden sekä ruoan. Mikäli ei ole alan opiskelija, saa tästä hyvän mahdollisuuden nähdä, mitä se työ todellisuudessa on ja että haluaako sitä tehdä myös jatkossa. Mikäli haluaa jatkaa maatalousalan koulutukseen, on mahdollista kouluttautua omien mielihalujensa mukaan vaikkapa lomittajaksi, metsäalan ammattilaiseksi, maatalousyrittäjäksi, tuotantoneuvojaksi sekä eläinten-tai puutarhanhoitajaksi. Maaseudun ammatteja on paljon ja niistä pitää sitten löytää se omansa.

About the Author