post112(2)

Maaseudun ammatit ja yrittäjyys kunniaan

Maaseutu tarjoaa mainiot puitteet monen eri alan yrittäjille. Ammattikoulutus kannattaa ja työnsaantimahdollisuudetkin ovat hyvät.

Maalle asumaan?

fw13Oletko aina uneksinut muutosta maalle? Monet haaveilevat pääsevänsä maaseudun rauhaan ja hiljaisuuteen. Se ei ole mahdotonta, sillä muutamalla harkitulla valinnalla haaveistaan voi tehdä totta. Tällä hetkellä kuitenkin trendi on monella paikkakunnalla päinvastainen. Maalla asuvat nuoret muuttavat koulutuksen ja ammattien perässä kaupunkeihin, jonne he usein myös jäävät asumaan. Maaseutukin kuitenkin tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia, kunhan niistä vain on tietoinen. Jos uskoo tarinoihin maaseudun autioitumisesta ja pitkäveteisyydestä, saattaa ihanteellinen elämäntapa mennä sivu suun. Miten maaseudusta haaveileva sitten voi tehdä unelmistaan totta? Millaisia ovat maaseudun ammatit?

Mitä työpaikkoja maaseudulla on?

Maalla tuotetaan erilaisia kasvi-ja eläinperäisiä tuotteita, joita hoitamaan ja kuljettamaan tarvitaan työntekijöitä. Maalle töihin halutessaan voikin ottaa yhteyttä paikallisiin elinkeinonharjoittajiin, jotta saisi tuntumaa esimerkiksi maatilan työtehtäviin. Esimerkiksi eläintenhoitajan työ on raskasta mutta palkitsevaa. Hevostenhoitajaksi pääseminen on monen tytön haaveena, joten paikallisiin talleihinkin kannattaa olla yhteydessä. Maaseudulta löytää usein koneurakoijia, jotka ovat oman alansa ammattilaisia. Heille saattaa päästä metsähommiin tai kaivinkoneenkuljettajaksi, aluksi vaikka kesätöihin. Mikäli kuljetusala tuntuu omalta alalta, voi hakeutua kyseisen alan koulutuksiin. Marjanpoimijoita ja myyjiä haetaan usein keväisin sesonkitöihin.

Moninainen maaseutu tarjoaa peruskouluissa ja lukioissa opiskeleville nuorille myös ”Tutustu työelämään ja tienaa” -tyyppisiä kesäharjoittelumahdollisuuksia. Tarkoituksena on antaa nuorille aito mahdollisuus tutustua maaseudun moninaisiin ammatteihin. Ohjelmassa on mukana eri maaseutuelinkeinojen harjoittajia. Puutarha-alasta kiinnostuneilla ja sinne haluavilla on hyvä mahdollisuus työllistyä maaseudulla. Maatilamatkailu on osaltaan hyvä lisä maaseudun tarjoamiin työmahdollisuuksiin. Maalla syntyneillä lapsilla on usein halu palata asumaan kotiseudulleen opintojen jälkeen. Silloin pitää ottaa selvää, mikä elinkeino heidän kyseisellä kotiseutunsa alueella kannattaa.

Maaseudun yrittäjyys

Monesti maaseudulla asuvat yrittäjät eivät saa tulojaan vain yhdestä lähteestä, vaan monista erilaisista. Maatilamatkailu, majoitus-ja ravitsemuspalvelut, sekä erilaiset maaseudulla valmistettavat tuotteet ovat vain pieni osa niistä mahdollisuuksista joita maaseutu tarjoaa. Erilaisten elämysmatkojen, kuten patikoinnin, sieniretkien ja muiden luontoon suuntautuvien retkien järjestäminen sekä erilaisten juhlatilojen vuokraaminen ja
itse juhlien järjestäminen tuovat monipuolisuutta tähän tarjontaan. Yrittäjähenkiselle on paljon erilaisia mahdollisuuksia oman elinkeinon harjoittamiseen. Vihannesten, marjojen tai kukkien kasvattaminen ja myyminen sekä kaikenlainen koneurakointiin liittyvä toiminta ovat maaseudulla yleisiä elinkeinon harjoittamisen muotoja. Yrittäjyys on monipuolista ja maaseutu on hyvä toimintaympäristö pienyrityksille.

fw11

Millainen koulutus tarvitaan?

Mikäli haluaa muuttaa maalle ja ryhtyä harjoittamaan siellä valitsemaansa elinkeinoa, kannattaa hakeutua sopivaan alan koulutukseen. Koulutuksen avulla saa ajankohtaista tietoa valitsemastaan alasta. Työtä tekemälläkin tietysti oppii, mutta monessa tapauksessa ammattikoulutus kannattaa. Eri alojen oppilaitoksia löytyy helposti netistä. Mikäli haluaa keskustella uratoiveistaan ja -mietteistään opinto-ohjaajan kanssa, kannattaa hyvissä ajoin varata aika oman koulunsa opolle. Työvoimatoimistostakin saa apua ammatinvalintaan ja vastauksia eri ammatteja koskeviin kysymyksiin. Kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä alan ammattilaisiin, mikäli jokin askarruttaa. Eri oppilaitoksiin voi myös ottaa yhteyttä ja kysyä eri koulutusmahdollisuuksista.

fw12Maatalousalan perustutkinnon suoritettuaan opiskelija saa eläintenhoitajan tai maaseutuyrittäjän ammattinimikkeen. Metsäalan perustutkinnon suoritettuaan saa valmiudet metsäalalla työskentelyyn. Silloin voi esimerkiksi työskennellä metsänhoidon tai metsäpalveluiden tuottamisen parissa. Maa-ja metsätalousoppilaitoksissa on mahdollisuus suorittaa myös pidempiä tutkintoja, kuten esimerkiksi agrologin tutkinnon. Agrologin koulutus on monipuolinen, ja sen suoritettuaan voi sijoittua oman yrittäjyyden ohessa esimerkiksi maaseudun kehityshankkeiden suunnitteluun ja kehittämiseen, hoitamiseen ja ohjaukseen. Agrologit voivat sijoittua myös muihin maatalouden neuvonta-ja hallintatehtäviin. Siinä voi suuntautua vaikka hevostalouteen ja alkaa hevosyrittäjäksi tai hevosalan monipuoliseksi asiantuntijaksi. Maatalousalan koulutuksen suoritettuaan saa monipuoliset mahdollisuudet työllistyä johonkin maatalouden moninaisista ammateista.

Maaseutu tarjoaa mahdollisuuksia

fw14Mikäli harkitsee tulevaisuutta maalla, antavat monipuoliset koulutusmahdollisuudet hyvät valmiudet valmistua erilaisten maaseudulla yleisten alojen ammattilaisiksi. Erilaisilla maaseudun työllistämishankkeilla pyritään yhdistämään työntekijät ja työnhakijat. Tämän yhteistyön avulla pyritään täyttämään tarjolla olevat työpaikat. Töitä maaseudun nuorille -kampanjan esimerkiksi keskittyy parantamaan maaseudun nuorten työnhakijoide tilannetta. Kaupunkilaisetkin voivat TET-harjoittelun jakesätöiden avulla hakeutua testaamaan maaseudun työpaikkoja. Tällä pyritään tutustuttamaan kaupunkien asukkaita maaseutuun, ja työpätkä on myös hyvä tapa luoda verkostoja myöhempää työllistymistä ajatellen. Mahdollisuudet monenlaiseen yrittämiseen voi olla juuri se keino, jolla maaseudulle saadaan houkuteltua lisää uutta työvoimaa. Usean eri alan osaajat voivat hakeutua maaseudulle, jossa on tarjolla mahtavat puitteet yritystoiminnalle luonnon ja eläinten parissa.

 

 

fw9

Maaseudun ammatit antavat lähtökohdat menestymiseen

Maatilatyöt tulevat tutuiksi maalle töihin mentäessä. Harjoittelu ja vapaaehtoistyöt ovat mainioita tapoja saada niihin tuntumaa.

Kokeile alaa, ennen kuin päätät!

fw6Haluaisitko vaihtaa alaa, mutta epäröit? Mikäli haluat vaihtaa alaa, saatat saada osaksesi myös negatiivisia kommentteja. Alanvaihdossa ei kuitenkaan tarvitse olla mitään negatiivista, mikäli siihen uuteen alaan on tutustunut huolella ja tietää sopivansa sille. Miten sitten tietää, että ala sopii? Kaikkein parasta on, jos saa tuntumaa sille alalle jo ennen kuin tekee lopullisen päätöksensä. Tämä sama pätee myös uravalintojensa kanssa tuskaileviin koululaisiin. Mikäli mielessä ovat maaseudun ammatit, kannatta huolella tutkia eri vaihtoehtoja siihen, miten itse parhaiten saisi jalkansa oven rakoon. Mistä löytää ne mahdollisuudet?

Miten maalle pääsee töihin?

Mikäli haluaa maalle töihin, saattaa olla hyvä mahdollisuus päästä testaamaan maaseudun töitä kesäaikana. Useammat työt maalla ovat kausiluonteisia ja kesäaikaan painottuu usein kaikenlaiset remontit ja kiireapulaisen hommat. Sitä voi rohkeasti soittaa ja kysyä paikallisilta maanviljelijöiltä, että tarvitsevatko he työvoimaa tai tuntevatko he jonkun muun, joka tarvitsee. Onnekkaille saattaa myös olla tarjolla pelto-tai metsähommia. Maalla tarvitaan usein myös eläintenhoitajia. Kannattaa pitää silmät auki, sillä marjanpoimijoita haetaan useasti jo ennen varsinaisen sesongin alkamista. Hyvällä työmotivaatiolla ja päättäväisyydellä pääsee tässäkin asiassa jo pitkälle.

Oletkos koskaan kuullut WWOOFaamisesta? Sillä tarkoitetaan tilalle töihin menemistä, vaikka ennestään ei olisikaan mitään kokemusta maaseudun töistä. Sinne päästäkseen pitää olla täysi-ikäinen, sillä alaikäraja on 18 vuotta. Olisihan se mukavaa oppia rakentamaan kestävä ja kunnollinen aita tai oppia lypsämään vuohia ja lehmiä. Maatilatyöt ovat moninaisia ja tämä on mainio tapa päästä tutustumaan niihin lähemmin. WWOOFaus sopii kaikille ja työtä tehdessä kokemus karttuu. Tästä on hyötyä työnhakutilanteessa, sillä usein aiempaa kokemusta arvostetaan.

Vapaaehtoiseksi vai harjoitteluun?

Halutessaan maalle töihin, voi myös aina hakeutua vapaaehtoiseksi tai vaikkapa harjoittelijaksi. Tällä tavalla saa hyvän tuntuman maatilan töistä. Mikäli ei halua istua koulunpenkillä, voi oppisopimuksella kouluttautuminen olla hyvä vaihtoehto. Vapaaehtoistyö on myös tärkeää ja maaseudulla muun muassa 4H-yhdistykset sekä Martat tarjoavat mahdollisuuden siihen. Esimerkiksi Martat järjestävät erilaisia retkiä sekä Martta-iltoja. He järjestävät myös erilaisia leivonta-ja puutarhakursseja. Vapaaehtoistyötä tekemällä laajennat myös omaa tuttavapiiriäsi. Se on hyvä tapa verkostoitua ja löytää myös mahdollinen tuleva työnantaja. Aktiivinen ja avoin ihminen löytää usein mahdollisuudet myös paikoista, joissa niitä ei tiedä edes olevan.

fw7

Maatalousalan opiskelijat saavat usein etulyöntiaseman maaseudun ammatteihin tutustuttaessa. He voivat opiskeluunsa kuuluvien työharjoittelujaksojen aikana hakea
maaseudulla olevia harjoittelupaikkoja. Niitä järjestetään joko oppilaitoksen puolesta tai sitten voi itse olla se aktiivinen osapuoli ja hakea harjoittelupaikkansa itse. Oppilaitoksilta voi usein halutessaan saada vinkkejä aikaisempien vuosien harjoittelupaikoista. Useissa paikoissa harjoittelijoille tarjotaan myös majoittumismahdollisuutta harjoittelun ajaksi, koska maaseudulla välimatkat ovat usein pitkiä. Maatalossa työt alkavat myös aikaisin varsinkin, jos on eläintenhoitaja ja harjoittelujaksoon kuuluu lypsykarjan hoitamista. Harjoittelussa käytännönläheiset työt antavat hyvän tuntuman maatilan töihin ja ajanmukaiset menetelmät sekä tekniikat tulevat tutuiksi. Opiskelun ja siihen kuuluvien harjoittelujaksojen jälkeen onkin sitten hyvä suunnata jo sille omalle urapolulle.

Maaseudun monet mahdollisuudet

fw8WWOOFaus on hyvä tapa päästä tutuksi maatilantöihin. Se tarkoittaa luomutilalla tehtävää vapaaehtoistyötä. Sitä voi tehdä joko Suomessa tai ulkomailla. Tämä vapaaehtoistyö antaa mahdollisuuden päästä osalliseksi maatilan arkeen ja saada siitä vastineeksi majoitusmahdollisuuden sekä ruoan. Mikäli ei ole alan opiskelija, saa tästä hyvän mahdollisuuden nähdä, mitä se työ todellisuudessa on ja että haluaako sitä tehdä myös jatkossa. Mikäli haluaa jatkaa maatalousalan koulutukseen, on mahdollista kouluttautua omien mielihalujensa mukaan vaikkapa lomittajaksi, metsäalan ammattilaiseksi, maatalousyrittäjäksi, tuotantoneuvojaksi sekä eläinten-tai puutarhanhoitajaksi. Maaseudun ammatteja on paljon ja niistä pitää sitten löytää se omansa.

post111fw

Maaseudun ammatit ovat saavutettavissa koulutuksella

Jos haluat maalle töihin, vaihtoehtoja on lukemattomia. Ensin kannattaa kuitenkin mennä kouluun. Suomalainen koulutus on laadukasta ja monipuolista.

Koulutusta Suomessa

Suomessa on useita maaseutualan oppilaitoksia ja alaa voi opiskella monella eri tasolla. Maaseudun ammatit ovat todella monipuolisia ja Suomessa on kohtuullisen elävä maaseutu, joten vaihtoehdot eivät todellakaan lopu kesken. Erilaisia maaseutualan ammatteja ovat esimerkiksi maanviljelijä, lomittaja, hevosalan yrittäjä, lypsykarjatilallinen tai vaikka sikatilallinen. Myös kauppapuutarhurit ja vihannesten viljelijät työskentelevät usein maaseudulla. Lisäksi maaseudulla työskentelee paljon ihmisiä myös erilaisissa tutkimus-ja asiantuntijatehtävissä. Oikea koulutus löytyy siis oman kiinnostuksen mukaan. Maaseutualaa voi opiskella ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Suomessa koulutus on laadukasta ja se tarjoaa hyvät eväät työelämässä pärjäämiseen.

fw2

Myös maalla on töitä

Jos unelmanasi on suunnata maalle töihin, kuulut nykypäivänä vähemmistöön. Tästä ei kuitenkaan kannata huolehtia, sillä maaseudulta löytyy kyllä monenlaista työtä. Maanviljelijän työstä haaveilevaa helpottaa, jos hän sattuu perimään tilan esimerkiksi omilta vanhemmiltaan. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, sillä monet maatilat palkkaavat myös työntekijöitä ja osa tiloista vuokraa peltojaan vuokraviljelijöille. Oman maatilan voi tietysti myös ostaa. Ennen työhön tarttumista kannattaa kuitenkin kouluttautua. Jos haluat päästä työn makuun mahdollisimman nopeasti, kannattaa hakeutua oppisopimuskoulutukseen. Näin voit suorittaa työn ohessa esimerkiksi maaseutualojen perustutkinnon ja valmistua sitä kautta ammattiin.

Jos maaseutu houkuttelee, mutta työn touhuun pääsemisellä ei ole niin kova kiire, voit mennä opiskelemaan myös ihan perinteisesti koulun penkille. Peruskoulupohjaisena voit suorittaa maaseutualojen perustutkinnon kolmessa vuodessa. Samassa ajassa saat suoritettua myös esimerkiksi puutarhurin tai hevostalouden perustutkinnon. Ammattikorkeakoulusta puolestaan voit valmistua agrologiksi noin neljässä vuodessa. Yliopistossakin voit opiskella, jos haluat syventyä aiheeseen todella syvällisesti. Yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen ja agronomiksi valmistuminen kestää noin viisi vuotta. Korkeakoulutuksella voit työllistyä maanviljelijäksi, mutta saat pätevyyden myös alan tutkijaksi sekä asiantuntijatehtäviin.

Maaseudulla sielu lepää

Vaikka suuri osa suomalaisista asuukin nykyään kaupungissa, on edelleen olemassa joukko ihmisiä, joita maaseudun rauha ja leppoisa elämänmeno houkuttelevat. Maaseudun ammatit ovat myös erittäin arvostettuja, joskaan eivät aina niitä helpoimpia valintoja. Maanviljelijä, hevosyrittäjä ja puutarhuri ovat kaikki ammatteja, joissa menestyy parhaitenyrittäjänä. Oman yrityksen pyörittäminen puolestaan vaatii monenlaisia taitoja ja usein paljon myös vapaa-ajan uhraamista. Toisaalta maanviljelijä saa usein tehdä töitä kotonaan ja luonnonläheisissä olosuhteissa. Vaikka työ ajoittain onkin fyysisesti rankkaa, sielu usein lepää peltomaisemia ja metsiä katsellessa. Harva pääseekään nauttimaan arjessaan samalla tavalla luonnon rauhasta kuin maaseudulla työskentelevä.

fw3

Ilman koulutusta ei nykyään maallekaan pääse töihin. Ennen koulutuspaikan valintaa kannattaa miettiä, mikä olisi itselle se unelmien työpaikka. Ammatillista koulutusta järjestetään oikeastaan ihan ympäri Suomen. Lähes jokaiselta paikkakunnalta löytyy maaseutualan oppilaitos. Eri kouluja kannattaa myös vertailla, sillä esimerkiksi erikoistumisissa saattaa olla koulukohtaisia eroja. Jos olet kiinnostunut vaikkapa lypsykarjatilan pitämisestä, saattaa joku koulutus antaa tähän paremmat eväät kuin toinen. Jos taas haluat pitää kaikki ovet mahdollisimman avoinna, kannattaa tutkia esimerkiksi ammattikorkeakoulujen tarjontaa. Ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle eväät vaativiinkin asiantuntijatehtäviin, mutta myös käytännön työhön. Eri oppilaitokset järjestävät myös aikuiskoulutusta maaseutualoille, jos olet esimerkiksi alanvaihtaja ja haluat opiskella nykyisen työsi ohella. Tutki eri vaihtoehtoja ja etsi se juuri sinulle sopivin.

Usko unelmiisi

fw4Vaikka maaseudun ammatit tuntuisivatkin vaikeasti saavutettavilta, älä luovuta. Omiin unelmiinsa uskominen kannattaa aina. Ammattikoulutus antaa alalle hyvät lähtökohdat, vaikka et olisikaan perimässä vanhaa sukutilaasi. Vuokraviljely tai vaikka lomittajan työt ovat hyvä tapa päästä kiinni maaseudun töihin. Työskentelemällä ahkerasti voit säästää rahaa oman tilan ostoon. Myös puutarhalla tai hevostalleilla työskentely on hyvä vaihtoehto, jos haikailet maaseudulle. Vaikka taloudellinen tilanne Suomessa ei olisikaan aina hyvä, maaseutualan ammattilaisia tarvitaan aina. Suomalainen ruoka on puhdasta ja laadukasta ja sen eteen työtä tekevät ihmiset pärjäävät varmasti elämässä.